Các câu hỏi thường gặp.

Câu hỏi khách hàng hay hỏi chúng tôi.

Thời gian gửi hàng đi Mỹ mất bao lâu?

Thời gian gửi hàng đi Mỹ:

  • Dịch vụ gửi đi nhanh (Express): Thời gian nhận hàng dự kiến từ 3 – 5 ngày làm việc.
  • Dịch vụ tiết kiệm (Economy): Thời gian trung bình nhận hàng dao động từ 6 – 8 ngày làm việc.
  • Dịch vụ siêu tiết kiệm (Super Economy): Thời gian vận chuyển dự kiến từ 8 – 10 ngày làm việc.