Các câu hỏi thường gặp.

Câu hỏi khách hàng hay hỏi chúng tôi.

Nếu mất hàng hoặc thất lạc hàng chính sách bồi thường như thế nào?

Chúng tôi cam kết sẽ bồi thường theo luật hàng không hàng hóa cho bạn nếu không may hàng thất lạc, mất mát hay gặp sự cố ngoài ý muốn.